Svend Grundtvig

 • Nationalitet:

  Dansker

 • Genre(r):

  Eventyr

 • Født:

  1824

 • Død:

  1883

 • Opvokset:

  København

 • Begravet

  København

svend
Resumé:

Svend Hersleb Grundtvig (ved dåben: Svenn) (9. september 1824 på Christianshavn – 14. juli 1883 på Frederiksberg) var en dansk litteratur- og folkemindeforsker og sprogvidenskabsmand, bror til Johan Grundtvig.

Han blev født på Christianshavn, hvor hans far N.F.S. Grundtvig på det tidspunkt var kapellan ved Vor Frelsers Kirke.

Annonce

Pastor Grundtvig ledede selv sine sønners opdragelse, ved hvilken hans egne pædagogiske anskuelser var rådende. Grundtvig lærte religiongræsk, men ikke latin;geografi i nøje forening med historie, dernæst Nordens sprog og litteratur; i islandsk fik han undervisning af Jón Sigurðssonengelsk lærte han tidligt ved omgang med en engelsk kammerat.

Hvor fri end undervisningen var, fordrede faderen dog, at børnene erhvervede sig kundskaber, og at de læste flittigt; men om end Grundtvig tidligt nåede modenhed, måtte han dog endnu som voksen savne et bredere grundlag af kundskaber, hvilket han efterhånden med større besvær måtte søge at indvinde.

»Min yngste Søn kom forleden Aften« – skriver pastor Grundtvig 1. maj 1841 – »og spurgte mig, om jeg havde noget imod, han blev Ingeniørofficer, da han jo ikke maatte blive Student som de andre, og det var ham alt for haardt ingen Ting at være. Det var mig en haard Nød at knække; thi sandt er det jo, at jeg ikke har beregnet mine Sønners Dannelse på det nuværende Øjeblik, men paa den ny Tid, jeg venter.« Imidlertid faldt Grundtvig til føje lige over for faderens redegørelse. »Nu sidder han igjen rolig og lidt dybere i Iliaden, i de danske og engelske Kæmpeviser og i sine adelige Slægtregistre.«

Annonce
Annonce